Pro naše klienty provedeme mzdový audit, který je  v interní hloubkovou prověrkou mzdového účetnictví. Účelem mzdového auditu je nalezení případných vad a nedostatků a definice nápravných a preventivních opatření, která povedou k odstranění vad a ke snížení pravděpodobnosti sankcí ze strany vnějších subjektů.
Mzdový audit provádíme nejen z legislativního pohledu, zaměřujeme se také na interní procesy a postupy ve společnosti. Rozsah a hloubka kontroly a kontrolované oblasti závisí na požadavcích klienta.

 

Při dočasné převzetí zpracování mezd provádíme:

 • Seznámení s Vaší agendou a SW
 • Dočasný zástup / převzetí agendy a zpracování mezd standartním způsobem pomocí zabezpečeného vzdáleného připojení na Váš SW
 • Mzdový audit

Legislativní mzdový audit

Legislativní mzdový audit je interní prověrka, jejímž předmětem je kontrola dodržování interních mzdových předpisů, kolektivních smluv a jejich soulad s obecně platnými pracovněprávními předpisy. Zaměřuje se na oblasti, které jsou obvykle předmětem kontroly vnějších subjektů (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, úřad práce, inspektorát práce) a zahrnují:

 • vedení pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody, dovolené atd.),
 • dodržování příplatků, odměn a limitů práce přesčas,
 • výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážky v práci,
 • výpočet a zdaňování peněžních a nepeněžních zaměstnaneckých výhod,
 • výpočet a odvod sociálního pojištění,
 • výpočet a odvod zdravotního pojištění,
 • výpočet a odvod záloh na daň, roční zúčtování, srážková daň,
 • výpočet průměrného výdělku a srážek ze mzdy,
 • plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění,
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění,
 • dodržování oznamovací povinnosti vůči vnějším orgánům (SSZ, ZP),
 • zákonné pojištění pracovních úrazů,
 • zacházení s osobními a citlivými daty zaměstnanců,
 • plnění povinností v oblasti archivace dat,
 • poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních cestách,
 • plnění povinností při zaměstnávání cizinců,
 • splatnost a výplata mzdy.

Procesní mzdový audit

Procesní mzdový audit je interní prověrka, zaměřená, jak už z názvu vyplývá, na procesy, jejich účinnost a efektivnost, cílem je nalezení a zlepšení slabých míst. Prováděné činnosti:

 • nastavení mzdového a personální informačního systému,
 • procesy při zpracování docházky,
 • procesy v oblasti uchování důvěrnosti,
 • procesy při přípravě a zpracování podkladů pro mzdy,
 • procesy při oběhu personálních dokumentů,
 • procesy v reportingu,
 • nastavení pracovních pozic a odpovědností v oblasti mezd a personalistiky,
 • systém interních kontrol, stanovení a plnění termínů.

Výsledkem mzdového auditu je detailní písemná zpráva pro management společnosti, určená výhradně pro interní potřebu. Zpráva obsahuje:

 • popis situace, nálezy o vadách a rizicích, a
 • doporučeními, které mají případným chybám předcházet, aby došlo k omezení postihů od vnějších orgánů.

Při zpracování mzdového účetnictví můžete využít našich dalších služeb

Zaujala Vás naše nabídka? Napište nám

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti