Hledáme pro Vás optimální řešení daňových záležitostí, které umožní minimalizovat Vaše daňové povinnosti s přihlédnutím na faktor času. Ušetříme Vaše finanční prostředky výběrem vhodné daňové strategie a možnost investování ušetřených peněz do rozvoje firmy zvýší vaši konkurenceschopnost na trhu. Naše služby zahrnují zejména:

Zpracování přiznání ke všem daním

 • přiznání k dani z příjmů právnických osob,
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro ČSSZ a ZP,
 • přiznání k dani z přidané hodnoty – vyhotovení měsíčních (čtvrtletních) přiznání k DPH,
 • přiznání k silniční daň,
 • přiznání k dani z nemovitých věcí,
 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.
 • Více o daňových přiznáních.

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace je takové jednání daňového subjektu, které vede k minimalizování daňového zatížení. Jedná se o legální cestu, jak si jednoduše a dlouhodobě snižovat daňový základ a daňovou povinnost. Ke snížení daňové povinnosti se využívají veškeré možné zákonné odpočty od základu daně a slevy na dani dle platného daňového systému. Při využití nelegálních postupů se nejedná o optimalizaci daňové povinnosti, nýbrž o nelegální daňové úniky.

Snižování daňové zátěže dosahujeme prostřednictvím:
 • daňových úspor, tzn. daňový subjekt využívá všech alternativních postupů stanovených zákonem ke snížení základu daně a daně, např. volbou efektivních odpisů hmotného a nehmotného majetku, efektivní metodikou účtování, daňovými úlevami,
 • odložení daně do budoucna, např. využitím daňových rezerv, zrychleným odpisováním hmotného majetku,
 • vyhnutí se daním legálním využitím nedostatků v daňových i jiných zákonech, využitím smluv o zamezení dvojího zdanění apod.

Daňový audit

Při daňovém auditu provádíme následující činnosti:

 • prověření plnění povinností vůči finančním úřadům za minulá období (daň z příjmu právnických osob, DPH a ostatní daně),
 • posouzení daňového zatížení s návrhy na možnou optimalizaci daňové povinnosti,
 • kontrola účetních dokladů, způsobu zaúčtování a jejich daňové dopady,
 • posouzení zvláštních oblastí v návaznosti na obor podnikání (registr hmotného majetku, leasingové smlouvy, zaměstnanecké výhody, finanční nástroje atd.),
 • transakce mezi spřízněnými osobami, určení cen obvyklých a daňová optimalizace v případě transakcí mezi podniky ve skupině.

Výsledkem daňového auditu je zpráva pro management společnosti:

 • s nálezy o nedostatcích a chybách a 
 • doporučeními, které mají případným chybám předcházet.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti