Stále více podnikatelů se spoléhá na pozdější zaplacení svých závazků. Díky tomu získávají zdroje krátkodobého financování bez nutnosti hradit jakékoliv úroky a žijí tak na úkor svých dodavatelů. Těm však může vznikat problém, jak financovat běžný provoz firmy.

Naši zkušení odborníci vám rádi nabídnou služby zahrnující kompletní správu pohledávek. Jedná se o soubor pravidel a postupů vedoucích k minimalizaci rizika nesplacení pohledávek dlužníkem. Správa pohledávek je pro běžného podnikatele časově i psychicky náročný proces, proto vám se vším rádi pomůžeme.

Co pro vás v rámci správy pohledávek zajistíme

 • Jednání o mimosoudních dohodách s dlužníky – upomínky, uznání závazku, splátkový kalendář, směnka
 • Příprava a zpracování pohledávky k žalobnímu řízení
 • Podání návrhů na zahájení exekučního řízení
 • Kompletní vedení přehledu o pohledávce až po vymožení dluhu včetně přípravy podkladů pro účetní a daňové opravné položky
 • Spolupráce s advokátní kanceláří
 • Spolupráce s exekutorskými úřady

Proč nám při správě pohledávek důvěřovat?

 • Čím starší pohledávka je, tím je hůře vymahatelnější a klesá její reálná hodnota. Včasné zahájení správy pohledávek zajistí co nejrychlejší platbu od odběratele. Může také vyřešit problémy s financováním běžných provozních nákladů dodavatele. Naše spektrum znalostí je široké, v rámci vaší firmy vám rádi pomůžeme například také se zpracováním účetnictví a daňovým přiznáním.
 • Ve finanční oblasti i s vymáháním pohledávek máme dlouholeté zkušenosti.
 • Nabídneme vám rychlé, účinné a kompletní řešení.
 • Žádné zálohy ani platby předem.
 • Nestanovíme vám minimální výši pohledávky.

Jak probíhá správa pohledávek našimi odborníky

 1. Prvotní je při správě pohledávek naše osobní setkání s klientem, který nás kontaktoval. Zjistíme tak veškeré dostupné informace k pohledávkám a dohodneme se na konkrétních postupech vymáhání dlužných pohledávek.
 2. Další fází je kontaktování příslušných dlužníků neuhrazených pohledávek a upozornění na jejich neuhrazené závazky. Ke každému věřiteli přistupujeme zdvořile a chápeme jeho neschopnost splácet. Přicházíme proto s návrhy, které jsou dohodou věřitele i dlužníka. Naše dlouholetá praxe ukázala, že část dlužných pohledávek mohla být neuhrazena i z důvodu neúplné spokojenosti s poskytnutým plněním. V těchto případech můžeme komunikovat o řešení případných reklamací ze strany dlužníka.
 3. V případě, že dlužník z jakéhokoliv důvodu odmítá plnit své zákazníky a nespolupracuje při náhradních platebních dohodách, zahájíme proces vymáhání pohledávek soudní cestou. Tento postup zahajujeme rovněž v případě, že není věřitel dohledatelný a nekomunikuje.

Na vaše pohledávky máte ze zákona nárok

Pohledávky představují právo věřitele na plnění od dlužníka za poskytnuté plnění, které je předmětem závazku. Plnění musí být majetkové povahy a musí také odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není pouze majetkový. Obsah termínu pohledávka vyplývá zejména z § 1721 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého má věřitel vůči dlužníkovi právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnosti toto právo splnění dluhu uspokojit.

Pohledávka z hlediska věřitele je majetkem (aktivem v rozvaze), které může nabývat hodnotu:

 • Peněžitou, vyplývající z úplatných závazkových vztahů,
 • nepeněžitou, vyplývající z barterových závazkových vztahů.

Jiné členění pohledávek dle české účetní legislativy rozlišuje pohledávky:

 • Dlouhodobé, které k okamžiku sestavení účetní závěrky mají splatnost delší než jeden rok,
 • pohledávky krátkodobé, které mají ke dni sestavení účetní závěrky splatnosti kratší než jeden rok.

Máte zájem o kompletní správu pohledávek? Napište nám!

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti