Upravit stránku

Při zahájení (či případném ukončení) spolupráce s naší účetní firmou přebereme kompletní účetní dokumentaci a vyhotovujeme předávací protokol, který obsahuje seznam všech předávaných písemností.

Předávací protokol podepisuje předávající a přejímající. Předávací protokol je významný dokument, který na jednu stranu chrání předávajícího před případným nařčením o nedodání všech dokladů a účetních knih vztahujících se k předávanému účetnictví, a na druhé straně přejímající má přehled o všech dokumentech daného účetnictví.

Při převzetí účetnictví či daňové evidence je nutné dodat následující doklady:

Podklady týkající se vedení účetnictví

Vedení účetnictví je proces kontinuální, který je od sebe sice oddělen účetními závěrkami, ale zůstatky rozvahových účtu na sebe navazují z jednoho účetního období do druhého.  Bez znalosti minulých účetních období nelze správně vést účetnictví v běžném účetním období.

Potřebné doklady k převzetí účetnictví:

 • hlavní kniha,
 • účetní deníky,
 • účetní závěrky, včetně rozvah a výsledovek,
 • vnitřní účetní směrnice, včetně účtového rozvrhu,
 • inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů (včetně inventarizačních seznamů účtů) - inventurní soupis majetku, karty majetku, drobného majetku, zásob, zboží, materiálu, pokladní hotovosti,
 • zůstatky účtů za uplynulé účetní období,
 • kniha pohledávek, kniha závazků,
 • a navíc obraty výsledkových účtů a účetní doklady rozpracovaného účetního období při převzetí v průběhu zdaňovacího období.

Inventurní soupisy: Ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá jedna z povinností účetní jednotky, a to zhotovení inventurních soupisů rozvahových účtů. Správně vyhotovena inventarizace vysvětluje zůstatky na rozvahových účtech na jednotlivé účetní případy včetně rozboru počátečního stavu minulých let. Inventurní soupis je průkazný účetní záznam o majetku a závazcích, zjištěný fyzickou, např. dokladovou inventurou. Při zjištění inventurních rozdílů a jejich zaúčtování dochází ke srovnání skutečného a účetního stavu.

Daňová přiznání z předchozích účetních období

Pro podání správného daňového přiznání je třeba vycházet z podaných daňových přiznání, tyto jsou jediným dokladem o výši vykázané daňové ztráty a uplatněných odčitatelných položkách. Rok vzniku daňové ztráty a její výše je rozhodná pro uplatnění v budoucích zdaňovacích obdobích.

Potřebná daňová přiznání

 • k dani z příjmu právnických osob/ fyzických osob, včetně příloh,
 • k dani silniční,
 • k dani FO ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 • k dani srážkové FO, PO,
 • DPH,
 • daň z nemovitostí u obchodního majetku,

Další doklady:

 • uzavřené platné smlouvy,
 • smlouvy o půjčkách,
 • úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, včetně splátkových kalendářů,
 • kopie velkých technických průkazů vozidel v majetku, zaměstnanců,
 • další doklady potřebné k vedení účetnictví, daňové evidence.

Při převzetí mzdové a personální agendy je nutné předat následující doklady:

 • pracovní smlouvy včetně dodatků, platových výměrů,
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
 • růžové prohlášení poplatníka, včetně souvisejících potvrzení (studium, ZTP),
 • kopie rodných listů dětí,
 • smlouvy o úvěru na bydlení, životních pojistek,
 • zůstatky dovolené, průměry pro náhrady (dovolené) zaměstnanců,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech z předchozího roku,
 • mzdové listy, rekapitulace mezd při převzetí v průběhu roku,
 • další potřebné doklady potřebné k řádnému zpracování mezd včetně podkladů zaměstnanců, kteří jsou na rodičovské dovolené.

Rozhodli jste se pro vedení účetnictví naší firmou, nebo máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti