Vyplňování přiznání z DPH pro mnohé představuje téměř strašáka, který doprovází podnikání po celé zdaňovací období. Neustálá změna zákonů, termínů podání a způsobu podání daňových přiznání může způsobit ve vašich daních zmatek. Pokud se i vás týká povinnost podání přiznání z DPH, poradíme vám, co k tomu potřebujete a jak si podání co nejvíce zjednodušit.

Potřebujete pomoci s vaším přiznáním k DPH?

Podání přiznání k DPH může být ošemetnou záležitostí, kterou je v mnohých případech lepší svěřit odborníkovi. Svěřte své daně naší společnosti. Můžete si být jisti, že budou v rukou profesionála s dlouholetou praxí a vysokou kvalifikací. Vaše přiznání vyhotovíme na základě zpracovaných dokladů v rámci kompletního účetnictví. Nabízíme také kontrolu připraveného přiznání.

Jak správně podat přiznání k DPH?

Dnem 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření č. 344/2013 Sb.o změně daňových zákonů souvisejících s rekodifikací soukromého práva a dalších zákonů. Od roku 2014 je povinností všech plátců DPH veškerá daňová přiznání a jiná podání na finanční úřad podávat elektronicky online prostřednictvím aplikace Daňový portál. Jedná se o elektronickou službu Finanční správy České republiky.


Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně nebo povinně

1) Povinným plátcem DPH se stane osoba uskutečňující samostatně ekonomické činnosti, pokud:

 • její obrat za předcházejících 12 kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000,- (§6 zákona o dani z přidané hodnoty),
 • je členem skupiny (tzv. sdružení), ve kterém je alespoň jeden člen plátcem DPH (§6a zákona o dani z přidané hodnoty),
 • nabytím majetku plátce při přeměnách obchodních korporací (§ 6b zákona o dani z přidané hodnoty),
 • poskytnutím služeb s místem plnění v tuzemsku a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko (§ 6c zákona o dani z přidané hodnoty)
 • v souvislosti se členstvím ve skupině při skupinové registraci (§ 6d zákona o dani z přidané hodnoty),
 • při pokračování v živnosti po zemřelém plátci (§ 6e zákona o dani z přidané hodnoty)

2) Dobrovolným plátcem DPH se stává:

 • Osoba povinná k dani se může stát plátcem DPH na základě dobrovolné registrace dle § 94a zákona o dani z přidané hodnoty. Plátcem se stává dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí Finančního úřadu, kterým je osoba registrována (viz. § 6f zákona o dani z přidané hodnoty).

Jak často se musí přiznání z DPH podávat? 

Daňové přiznání z DPH je nutné podávat vždy za zdaňovací období, kterým může být měsíc, nebo čtvrtletí. Je třeba jej podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

1. Měsíční zdaňovací období

 • Plátci DPH, nově vzniklí od roku 2013 nebo později, mají automaticky měsíční zdaňovací období.
 • Plátce DPH, jehož obrat za kalendářní rok je vyšší než 10 milionů Kč, vznikne povinnost měsíčního zdaňovacího období. Změnu ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období plátce oznámí vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku.
 • Plátce DPH, jehož obrat za předešlý rok je mezi 2-10 miliony Kč a má čtvrtletní zdaňovací období, může měsíční zdaňovací období zvolit dobrovolně.

2. Čtvrtletní zdaňovací období

 • Plátcům DPH registrovaným v roce 2011 nebo dříve zůstalo automaticky čtvrtletní zdaňovací období.
 • Plátci DPH registrovaní v roce 2012 museli zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně.
 • Plátce DPH, jehož obrat nepřesáhl za předcházející kalendářní rok 10 milionů korun a není nespolehlivý plátce, můžeme přejít na čtvrtletního plátce. Změnu zdaňovacího období plátce oznámí vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku". Změna je možná vždy jen k 1. lednu.
 • Plátci DPH, vzniklí od roku 2013 nebo později, mohou přejít na čtvrtletní zdaňovací období až od třetího roku po registraci, pokud obrat nepřesáhne za předcházející kalendářní rok 10 milionů korun a plátce není označen jako nespolehlivý.
 • O změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní může plátce požádat už rok následující po registraci za plátce. Finanční úřad může žádosti po zvážení zvláštních důvodů vyhovět, pokud bude žádost podána do konce října.

Potřebujete pomoc s vyplněním daňového přiznání? Kontaktujte nás!

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti