Upravit stránku

Novela zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb., přinesla do této problematiky zásadní změny. Novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a obsahuje i další body, o kterých je třeba mít povědomí. V dnešním článku si shrneme stručný přehled nejzásadnějších změn.

Nejzásadnější změny v zákonu o dani z příjmů

Novela obsahuje přibližně 300 bodů změn zákona o daních z příjmů i přechodná stanovení k těmto změnám. Kromě zákona o daních z příjmů také novelizuje dalších 17 zákonů, značně novelizuje například daňový řád či reaguje například na zákon
č. 458/2011 Sb.
, o zřízení jednoho inkasního kandidáta.

Počínaje obdobím roku 2015 vešly v platnost například tyto změny:

 • Omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 Kč respektive u živnosti řemeslné (s možností uplatnit výdaje 80 % příjmů) částkou 1 600 000 Kč.
 • Zrušení vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy ze závislé činnosti. Například bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům jsou v roce 2015 nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. Kč. Výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny již nejsou.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 Kč za rok, na třetí a další dítě o 3 600 Kč ročně. Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě u svého zaměstnavatele na formuláři Prohlášení k dani vzor 24, který byl vydán nově pro období roku 2015.
 • Bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nejsou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob resp. právnických osob. Budou osvobozeny, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč.
 • Omezení pro fyzické osoby, které uplatňují výdaje procentem z příjmů dle § 35ca ZDP, nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů (s nízkými příjmy) a daňového zvýhodnění na dítě zůstalo pro rok 2015 nezměněno. Platí pravidla zavedená poprvé pro zdaňovací období roku 2013.
 • Pro osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč byla zavedena oznamovací povinnost (§ 38v) se sankcí až 15 % neoznámeného příjmu (§ 38w).

Boj s daňovými úniky

Novela také obsahuje opatření deklarovaná jako účinnější boj s daňovými úniky(tedy změny daňového řádu) byla důvodovou zprávou komentována takto:

 • zrušení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí správce daně o delegaci či atrakci pro flexibilnější využití těchto institutů, omezení zneužívání tak zvaných virtuálních sídel daňových subjektů, posílení možností odhalování tzv. řetězových podvodů v rámci daně z přidané hodnoty
 • modifikace lhůty pro stanovení daně v souvislosti s daňovou trestnou činností (tak, aby tato lhůta neběžela po dobu trestního stíhání)
 • zrušení pravidla, umožňujícího osobě zúčastněné na správě daní nesouhlasit s uložením lhůty kratší než den

Zanechání některých bodů

Některé body zákona č. 458/2011 Sb., nabývajícího účinnosti od 1. 1. 2015 však zůstaly zachovány, např.:

 • subjekty se zřízenou datovou schránkou podle § 72 odst. 4 daňového řádu musí od 1. 1. 2015 podávat například daňová přiznání výhradně elektronicky. Přesněji řečeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Zrušení některých bodů

Novela také zrušila některé body zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, které měly nabýt účinnosti k 1. 1. 2015, zejména:

 • zrušení osvobození podílů na zisku společníků s.r.o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob
 • zrušení projektu jednoho inkasního místa v podobě tímto zákonem obsažené (např. odvod z úhrnu mezd)

Potřebujete poradit se zákonem o daních z příjmů? Napište nám!

Nahoru